Родитељи су дужни да упишу дете у основну школу уколико дете има најмање шест и по и највише седам и по година,на почетку школске године.

Школску 2017/18. годину уписују ученици рођени у периоду од 1.3.2010. до 28. 2. 2011.


КОЈА ШКОЛА СЕ УПИСУЈЕ? 

Одабир школе зависи од територије које обухвата подручје школе.


КАДА ПОЧИЊЕ УПИС? 

Упис ученика у први разред почиње 1.априла и траје до краја маја.Зрелост детета за упис у први разред испитује школски психолог и педагог. 


ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

  • Извод из књиге рођених, 
  • Уверење о похађању припремног предшколског програма
  • Доказ о лекарском прегледу детета
  • Доказ о пребивалишту родитеља
  • Изузетак представљају ученици из осетљивих друштвених група који могу да се упишу без доказа о пребивалишту и потребне документације. 


РАНИЈИ УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

Деца старости од шест до шест и по година могу да се превремено упишу у први разред, али након провере спремности за полазак у први разред која се врши од стране школског психолога. На основу урађеног тестирања , психолог школе предлаже : Упис детета у први разред или одлагање уписа на годину дана и похађање предшколског програма.


КАСНИЈИ УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Уколико дете није уписано у први разред услед здравствених проблема или неког другог разлога, а старије је од седам и по година, може се уписати у први разред.


ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН И ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Након уписа у први разред школа може да утврди да постоји потреба за додатном подршком у образовању детета. Ближе услове за процену потреба за додатном подршком , утврђивање права за индивидуални образовни план прописан је Прваилником о додатној образовној , здравственој и социјалној подршци детету и ученику.


ОЧЕКУЈЕМО ВАС !!! 

Добро дошли !!!