Пројекта спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством омладине и спорта Републике Србије.

Циљ пројекта је успостављање одрживог и функционалног система професионалне оријентације у свим основним школама и канцеларијама за младе у Србији у периоду од 2011-2015. године. Ученици  седмог и осмог разреда би кроз радионице, посете експерата, реалне сусрете са светом занимања, упознали своје способности, склоности и нтересовања у односу на будуће занимање, и  што самосталније донели одлуку о избору своје будуће школе/занимања.

Током школске године ученици су могли да упознају карактеристике неких занимања, кроз посете експерата, археолог, хирург, туристички водич, доктор славистике, економиста...

У нашој школи је 2.3. 2013. одржан „ Сајам занимања“ у сарадњи са менторском школом „Живојин Перић“ из Стублина и О. Ш. „Јефимија“. На сајму су била представљена занимања у средњим стручним школама из Обреновца, Београда и Уба. Ученицима су се представиле Техничка школа Обреновац, Пољопривредно – хемијска школа Обреновац, Школа за дизајн текстила Вождовац, Школа за дизајн коже Савски венац, Грађевинска школа Звездара иТехничка школа „ Дрвоарт“ Стари град.

Група ученика осмог разреда у пратњи наставнице енглеског језика Јасмине Трнинић је посетила  Националну службу за запошљавање у Београду, где су ученици радили тест професионалних интересовања и обавили разговор са психологом, како би ускоро донели адекватну одлуку о избору средње школе

Пројекат "Зелена јабука", еколошки пројекат који ће ученици наше школе а пре свега чланови еколошке секције спроводити током ове школске 2011/2012. године, а завршна акција биће одржана у мају месецу, као завршна приредба где ће се приказати достигнућа и рад наших ученика и њихових наставника током овог пројекта. Уз сагласност свих обреновачких основних школа као и уз сарадњу Јавног предузећа за заштиту животне средине Обреновац ћемо све значајније датуме у вези са екологијом и очувањем животне средине обележити учествовањем наших ученика и пригодним акцијама ширити свест здравог живота не само у нашој школи него и у целој општини Обреновац.

Опширније...

Септембра 2010. године смо конкурисали за пројекат Министарства за телекомуникације и информатику "ДИГИТАЛНА ШКОЛА" и тај пројекат је заживео почетком ове школске године. У мају 2011. године смо у оквиру овог пројекта добили 27 нових компјутера и оформили два дигитална кабинета чије слике можете пронаћи и у постојећој фото-галерији сајта, један је у матичној школи, а други служи ученицима у подручним одељењима Уровци и Кртинска и стациониран је у Кртинској.

Опширније...

Нови Закон о основама система образовања и васпитања донет је у августу 2009. године и тиме су створени услови за институционалну подршку развоју и примени инклузивног образовања и обезбеђивање доступности образовања деци из различитих осетљивих група, која су до сада углавном остајала ван система.

Општи принципи система образовања и васпитања и право на образовање:

  • Једнакоправност и доступност образовања,
  • Квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање
  • Пуно поштовање права детета, ученика и одраслог
  • Образовање и васпитање које излази у сусрет различитим потребама ученика
  • Једнаке могућности образовања и васпитања у складу са потребама и интересовањима
  • Приступ свим нивоима образовања деци, ученицима и одраслима са сметњама у развоју и инвалидитетом

Опширније...